Piaget, Ausubel och Vygotskij i PBL

Konstruktivismens teori inom pedagogik led av Jean Piaget har också gett en grund för projektbaserat lärande. Alla teoretiker inom teorin hävdar att eleven är huvudpersonen och byggare av sitt eget lärande. Piagets psykogenetiska teori  handlar snarare om kognitiv utveckling än … Fortsätt läsa Piaget, Ausubel och Vygotskij i PBL

Teorier som stödjer PBL

  Alla utbildningsmetoder har i grunden en inlärningskoncept.  Vad är inlärning? “En gradvis, omfattande, aktivt och humanistisk process som stimulerar en förändring i personerna och maximerar deras biopsykosociala resurser inom en förändrande miljö.” (Guerra, 1996, s. 30) Utbildningen är en gradvis process eftersom den innebär förändring i egen takt, den respekterar personens genetiska egenskaper och den miljömässiga påverkan. Det är omfattande eftersom det rör hela människan. Personen kan förbättras i alla avseenden så länge det finns en avsikt att utbilda sig, detta gör utbildningsprocessen till något aktiv. Människan bygger sin utbildning genom eget aktivitet, och det behövs nödvändigtvis intentionalitet för en … Fortsätt läsa Teorier som stödjer PBL