Vad är projektbaserat lärande?

Här presenteras tre utbildningsgrupper som har tagit på sig uppgiften att sprida  projektbaserat lärande: George Lucas Foundation, International Society for Technology in Education: ISTE och  Houghton Mifflin.

För George Lucas Educational Foundation, i PBL undersöker eleverna frågor eller ämnen som är innehållsrika och som är utmanande, ofta i samband med världen, frågorna integrerar olika ämnen som naturvetenskap, matematik och historia. Eleverna arbetar oftast i grupper, med hjälp av teknik för att komma åt aktuell information, och i vissa fall, genom att rådfråga experter. Eleverna administrerar sin egen tid och utvecklar en verklig fungerande produkt som presenteras till  lärarna. ”Konkreta upplevelser kombineras med skapande och med intellektuella abstrakta aktiviteter för att utforska olika teman. (The George Lucas Educational Foundation, 2002, s. 3)

Ur en annan synvinkel, fokuserar International Society for Technology in Education, ISTE,  PBLs definition i beskrivningen av den förelagda uppgiften, för de PBL är fördelningen av uppgifter som innehåller en öppen struktur och ger eleverna möjlighet att fatta beslut under processen och som genomförs under en längre tid[1]

Förläggaren Houghton Mifflin[2]  instämmer i sin beskrivning av metoden med ISTE beträffande friheten som ges eleverna med dessa uppgifter.

De säger att PBL är ”en omfattande sökning av olika aspekter kring en fråga som är av intresse för eleverna och som anses värdefullt av läraren.” Själva karaktären i innehållet motiverar eleverna att utforska …

I följande tabell sammanfattas tre definitioner från olika pedagogiska forskare: Montemayor, Thomas och Villalobos.

FORFATARE PBLs DEFINITION
MONTEMAYOR Aktiv pedagogisk   metod som går från det konkreta   till det abstrakta, från det som är känt, för att instruera   eleven och lära dem hantera sin egen verklighet och förvärva de kunskaper som behövs för framtiden. (Montemayor, 2007)
THOMAS Projects   are complex tasks, based on challenging questions or problems, that involve   students in design, problem-solving, decision making, or investigative   activities; give students the opportunity to work relatively autonomously   over extended periods of time; an culminate in realistic products or   presentations (Thomas, 2000, s. 1)
VILLALOBOS PBL är   en bedömnings verktyg för kompetenser. Det är en bedömningsstrategi   som fokuserar på elevernas aktivitet   och skapandet av processuellt kunskap   kring en verklig situation. Här sammanvägs den enskilda arbetet, reflektionen och   aktivt lärande. (Villalobos, 2009, ss. 169-170)

Sammanfattningsvis, och om man följer John Thomas[3], analys av PBL kan nämnas följande egenskaper i PBL:

  1. Eleven står i centrum för inlärningsprocessen och PBL är huvudrollsinnehavare i läroplanens implementering.
  2. Eleverna har ett intellektuellt syfte att lösa ett problem som är relaterat till det verkliga livet eller en viktig fråga för dem och för läraren.

3. Syftet är att utveckla och bearbeta kompetenser, förmågor och kunskaper i eleverna.

4. Aktiviteter sker med viss självständighet och samtidigt utvecklas projektet  inom en social miljö för samarbete mellan elever och lärare.        Läraren tillåter eleven att fatta beslut i processen.

5. Vanligtvis omfattar många discipliner och kräver olika informationskällor.

6. I projektet tillverkas en produkt som ägs av eleven och har relation med deras miljö.

7. Främjar möjligheter för reflektion, feedback och självvärdering.

8. Bedömer kompetenser.


[1] www.iste.org. PBL are open-ended assignments that provide students with a degree of choice, and that extend over a considerable period of time.

[2] http://college.cengage.com/education/pbl/background.html A project is an extended inquiry into various aspects of a real-world topic that is of interest to participants and judged worthy by teachers.

[3] The five criteria are:

Centrality: Projects are central and not peripheral to the curriculum.

Driving question: The questions that the students pursue, as well as their activities, product and performances that occupy their rimpe, must be orchestrated in the service of an important intellectual purpose.

Constructive investigation: The central activities of the project must include the transformation or the construction of knowledge ( new understandings and new skills) on the part of the students.

Autonomy: Projects are student-driven to some significant degree, they include more student autonomy, choice, unsupervised work time, and responsibility that traditional instruction.

Realism: Projects are realistic, not school like. PBL incorporates real life challenges where the focus is on authentic, not simulates problems or questions where the solutions have the potential to be implemented. (Thomas, 2000, ss. 3,4)

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s