Knyt-bokcirkel

Här kommer en lista med några böcker som arbetslag-Gamma på Liljeborgsskolan har bestämt sig att läsa. Ibland önskar man att det fanns mer tid till kompetensutveckling men vi har redan hoppat på läslyftets-tåget och det är svårt att lasta det ännu mer.

Vi kör en knyt-bokcirkel där vi läser olika böcker med relevant innehåll och sedan letar ett lämpligt tillfälle att delge varandra innehållet. Vi har provat systemet innan och det är ett sätt att individualisera kompetensutvecklingen, vi tillhör ett arbetslag men är också individer med olika behov och det som styr vårt lärande och undervisning kan och bör variera för elevernas skull.

Böcker:

Hjärna, gener och jävlar anamma : Torkel Klingberg

Dska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-38-08en lärande Hjärnan: Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. han skriver om hur barn lär sig läsa och räkna. “En del lär sig snabbt medan andra behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning – och jävlar anamma – för att nå sina mål.”

Lärarens återkomst: Jonas Linderothska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-37-40

Jonas Linderoth professorn som bad om ursäkt..

Lärarens återkomst är en debattbok som introducerar ett alternativt perspektiv på lärande, samt gör en mycket kritisk genomlysning av skolans digitalisering och lärarutbildningen.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-38-41

Att undervisa nyanlända: Anna Kaja

”Att undervisa nyanlända tar sin utgångspunkt i flera av de frågeställningar som lärare för nyanlända elever ofta ställs inför:

  • Hur kan jag anpassa undervisningen i en elevgrupp där det är stor spridning i språk- och kunskapsutveckling?
  • Hur kan jag planera och genomföra undervisningen så den utgår ifrån elevernas bakgrund och tidigare kunskaper?
  • Hur kan jag lära någon att läsa och skriva på ett nytt språk?
  • Hur kan jag undervisa så eleverna få utveckla sitt svenska språk och sina ämneskunskaper parallellt?”

Källa: https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Att-undervisa-nyanlanda/

Mindset: Du blir vad du tänker: Carol Dweckska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-39-11

Carol Dweck pratar om två olika former av ”mind-sets”

1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set).

Hennes forskning har visat att vilket mindset elever har (läs: utvecklar, bl.a. genom hur vi lärare kommunicerar) kan ha stor påverkan på deras lärande.

Källa: http://pedagogblogg.stockholm.se/larandebedomning/tag/carol-dweck/

ska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-39-39Håkansson & Sundbergs Utmärkt skolutveckling (2016).

”Håkansson och Daniel Sundberg har i boken Utmärkt skolutveckling – forskning om skolförbättring och måluppfyllelse tagit sig an uppgiften att vaska fram slutsatser från internationell skolforskning och belysa dem mot bakgrunden av den svenska skolans sjunkande resultat.

Håkansson och Sundberg menar att vi nu befinner oss i den fjärde generationens skolförbättring och forskning om densamma, där de tidigare generationerna från 1940-talet och framåt inte haft samma fokus på att förbättra elevers studieprestationer och heller inte kunnat dra lärdom av försöken att lyfta nationella skolsystem med Pisa-chocker och andra mätningar.

Fjärde generationens skolförbättring ska, menar Håkansson och Sundberg, vara just forskningsbaserad och bygga på en hållbar förändringsteori till skillnad från de kortsiktiga förbättringsåtgärder som skolpolitiker gärna genomför. En sådan teori ska, menar de, inte välja antingen top-down- eller bottom-up-metoder, utan måste hitta innovativa vägar som fungerar i det komplexa system av aktörer som skolan utgör. Den avgörande utmaningen är att ”åstadkomma ett samspel mellan å ena sidan forskningsgrundad förståelse och förklaring och å andra sidan de lokala aktörernas drivkrafter och innovationer i undervisningen”. Om statliga förbättringsinitiativ ska lyckas måste de skapa aktivt engagemang hos de lokala aktörerna och inte minst stödja deras professionella autonomi, betonar författarna.”

Källa: http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2016/10/14/ledaren-central-skolans-utveckling

Helen Timperley (2013):

“Det professionella lärandets inneboende kraft”ska%cc%88rmavbild-2016-11-22-kl-23-40-59

kan laddas ner här: http://1bibliotek.com/det-professionella-lrandets-inneboende-kraft-helen/

”Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum är att det sällan fungerar. I denna bok utvecklas ett perspektiv på professionellt lärande som har motiverat lärare och resulterat i stora förbättringar av elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper.

Timperley redogör för vad ledare, i såväl som utanför skolan, kan göra för att främja lärares lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft. Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter.

Timperley vänder sig främst till lärare som vill ta kontroll över sitt eget professionella lärande på ett sätt som gör skillnad för eleverna, och till skolledare som har till uppgift att främja lärares och elevers lärande.”

Källa: http://pedagogblogg.stockholm.se/larandebedomning/2013/08/30/det-professionella-larandets-inneboende-kraft/

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s