Ge feedback med hjälp av Kaizena

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vi vet att formativ bedömning är en metod som har visat sig vara framgångsrik i skolan, samtidigt som själva metoden innebär och kräver en hel del arbetstid, speciellt för språklärare … Fortsätt läsa Ge feedback med hjälp av Kaizena