Piaget, Ausubel och Vygotskij i PBL

Konstruktivismens teori inom pedagogik led av Jean Piaget har också gett en grund för projektbaserat lärande. Alla teoretiker inom teorin hävdar att eleven är huvudpersonen och byggare av sitt eget lärande. Piagets psykogenetiska teori  handlar snarare om kognitiv utveckling än … Fortsätt läsa Piaget, Ausubel och Vygotskij i PBL